นิคมสหกรณ์อ่าวลึก 
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 81160
โทรศัพท์ 075 687 940
โทรสาร 075 687 940
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Untitledpramkaew Untitledpramkaewprayya Untitledpramkaewpaknam Untitledpramkaewchm