นิคมสหกรณ์บ้านไร่  จังหวัดสมุทรสาคร
130/3 หมู่ที่ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์.  0 3447 8403      โทรสาร.  0 3447 8361

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.