ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
(สหกรณ์นิคมสมุทรสาคร จำกัด)

 

นายสินาถ  อ่อนน่วม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

                                                                                                                                                         โทรศัพท์ : 0 3441 2000  0 3481 0422