กลุ่มอาชีพ......

ที่อยู่ 4/1 หมู่ที่ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

หมายเลขโทรศัพท์  0 3447 8154 โทรสาร.  0 3447 8155

จำนวนสมาชิก  16  คน

ชื่อประธาน นางลัดดา  เหมวัน หมายเลขโทรศัพท์    0 8982 82383   

ชื่อสินค้าหลักที่ผลิตและจำหน่าย พวงหรีด  ดอกไม้จันทร์