การออกเอกสารสิทธิที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์บ้านไร่

 

   นิคมสหกรณ์บ้านไร่   รับผิดชอบในเขตจัดนิคมสหกรณ์ครอบคลุมพื้นที่  3  อำเภอ  3  จังหวัด ประกอบด้วย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร   เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรที่เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์   ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์    ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511  โดยจัดสรรที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกสิกรรมและนิคมเกลือในรูปสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสาคร   จังหวัดธนบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2500 การจัดสรรที่ดินในเขตจัดนิคมสหกรณ์บ้านไร่    ได้จัดที่ดินให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ครอบครัวละไม่เกิน 50 ไร่  มีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดประมาณ 104,592 ไร่  มีรายละเอียด  ดังนี้

                         พื้นที่โครงการ 104,592  ไร่

                         พื้นที่จัดสรรได้  47,781  ไร่

                         พื้นที่จัดสรรไม่ได้  56,811 ไร่

 

                     พื้นที่จัดไม่ได้ ได้แก่ ถนน, คลอง, โรงเรียน, สถานีอนามัย, วัด, สถานีตำรวจ  และที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินแล้ว เช่น โฉนดที่ดิน น.ส. 3 และ สค. 1 

                       

                            จังหวัดสมุทรสาคร  เขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร พื้นที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ตำบลโคกขาม

                                                - พื้นที่โครงการ  42,607  ไร่

                                                - พื้นที่จัดสรรได้ 23,021  ไร่

                                                - พื้นที่จัดสรรไม่ได้ 19,586 ไร่

 

                             กรุงเทพมหานคร  เขตบางขุนเทียน พื้นที่แขวงท่าข้าม

                                                - พื้นที่โครงการ 28,461 ไร่

                                                - พื้นที่จัดสรรได้ 17,260 ไร่

                                                - พื้นที่จัดสรรไม่ได้ 11,201 ไร่


                             จังหวัดสมุทรปราการ เขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์ พื้นที่ตำบลบ้านคลองสวน ตำบลในคลองปลากด ตำบลแหลมฟ้าผ่า และตำบลนาเกลือ             

                                                - พื้นที่โครงการ 33,524 ไร่

                                                - พื้นที่จัดสรรได้  7,500 ไร่

                                                - พื้นที่จัดสรรไม่ได้ 26,024 ไร่

 

  ผลการออกเอกสารสิทธิ์ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 

    จังหวัด

                 กสน.3

               กสน.5

     กสน.5 ออกโฉนด

       ราย

         ไร่

       ราย

      ไร่

     ราย

      ไร่

สมุทรสาคร

       897

     19,818

      796

    19,268

      760

  19,546

กรุงเทพ ฯ

      621

     15,767

       604

    15,795

     598

  15,699

สมุทรปราการ

      567

      7,084

       444

     6,417

      433

   6,178

       รวม

    2,085

     42,669

     1,844

   41,480

    1,791

   41,423


ณ  วันที่ 18 ตุลาคม 2561