new-3.jpg - 13.42 kB

3

สหกรณ์​จังหวัด​เพชรบุรี​ มอบหมายให้นายพงศธร​ สองสี​ ผู้อำนวยการ​กลุ่ม​จัดตั้ง​และส่งเสริมสหกรณ์​ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี​ 2562 สหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด​

เมื่อวันที่​ 7​ กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์​จังหวัด​เพชรบุรี​ มอบหมายให้นายพงษ์ธร สองสี​ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี​ 2562​ สหกรณ์​นิคม​ชะ​อำ​ จำกัด​ โดย มี​นายนรภัทร สุธรรม​ ผอ.กลุ่มตรวจการสหกรณ์ น.ส.สุธาทิพย์ สัจจมาศ​ ผอ.นิคมสหกรณ์ชะอำ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม​ ให้คำแนะนำสหกรณ์ให้ดำเนินกิจการภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ​และระเบียบสหกรณ์ โดยเชิญชวนสมาชิกให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์​ และขับเคลื่อน​การดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ​ตามแผนฟื้นฟูสหกรณ์​ สร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกโดยรวมเพื่อความเข้มแข็งของสหกรณ์

631425

ภารกิจเร่งด่วนnew03


new 5 new 6 new 7

 rice4

ข้าวสารขวัญข้าว

rice

 

ข้าวสารขวัญข้าว

rice2

 

 

 

 

ผักอินทรีย์9

ผักอินทรีย์

7

 
     

ติดต่อสำนักงานนิคมสหกรณ์ชะอำ

๒/๒ หมู่ ๓ ต.หนองจอก

อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  ๗๖๑๓๐

โทร. 0 3270 6569