โครงสร้างนิคมสหกรณ์ชะอำ

 

st.jpg - 21.42 kB

 

 

อัตรากำลังของหน่วยงาน

 

 - ข้าราชการ             3  อัตรา

 - พนักงานราชการ    1 อัตรา

 - ลูกจ้างประจำ         3  อัตรา

-  ลูกจ้างรายเดือน    4  อัตรา

                รวม         11  อัตรา

 

 

ภารกิจเร่งด่วนnew03


new 5 new 6 new 7

 rice4

ข้าวสารขวัญข้าว

rice

 

ข้าวสารขวัญข้าว

rice2

 

 

 

 

ผักอินทรีย์9

ผักอินทรีย์

7

 
     

ติดต่อสำนักงานนิคมสหกรณ์ชะอำ

๒/๒ หมู่ ๓ ต.หนองจอก

อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  ๗๖๑๓๐

โทร. 0 3270 6569