15 พฤษภาคม 2562 ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของสหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด และสหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ จำกัด

         ในเขตนิคมสหกรณ์ชะแวะ จังหวัดระยอง เพื่อรองรับโครงการ “ไมซ์เพื่อชุมชน” สร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน