วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายทรงสรรค์ อุนะพำนัก ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ชะแวะ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีพิธีและกิจกรรม ได้แก่ ช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ช่วงค่ำ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และช่วงกลางวันเป็นกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล ณ วัดบึงตากาด ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง