ประกาศ

                                       Nocopy02

Icon active 03

วันที่ 5 กันยายน 2560 นายวิทยา วัฒนวิเชียร ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล ร่วมสังเกตการณ์ การประมูลยางของสหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด จากการรวบรวมยางพารา (ยางก้อนถ้วย) จากสมาชิกสหกรณ์ มีผู้ประมูลสูงสุด ได้ในราคา 25.89 บาท/กิโลกรัม

 ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล ร่วมสังเกตการณ์ การประมูลยางของสหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด

 

           เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นายวิทยา วัฒนวิเชียร ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล ร่วมสังเกตการณ์ การประมูลยางของสหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด จากการรวบรวมยางพารา (ยางก้อนถ้วย) จากสมาชิกสหกรณ์ มีผู้ประมูลสูงสุด ได้ในราคา 25.89 บาท/กิโลกรัม

 

{gallery}NEWS/080917{/gallery}