พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542

 https://drive.google.com/file/d/0B0iAMn3FAZY0cnY5d1dUUWdDYVU/view

พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511

https://drive.google.com/file/d/0B0iAMn3FAZY0U0c2TGx6Y0dYNlk/view