ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์  ระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียด