วันที่ 4 มกราคม 2561 นายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม พร้อมคณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร มอบสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ และโรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95

วันที่ 4 มกราคม 2561 นายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม พร้อมคณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร มอบสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ และโรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตนิคมสหกรณ์โคกขาม เพื่อนำไปจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561