วันที่ 6-7 มกราคม 2561 นายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม ร่วมโครงการสหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อย บนดอยสูง ครั้งที่ 6   ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่หละคี ม.12 บ.แม่หละคี ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กในครั้งนี้ด้วย

 วันที่ 6-7 มกราคม 2561 นายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม ร่วมโครงการสหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อย บนดอยสูง ครั้งที่ 6   ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่หละคี ม.12 บ.แม่หละคี ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กในครั้งนี้ด้วย