วันที่ 13 มกราคม 2561 นายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ร่วมจับฉลากและมอบรางวัลให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 13 มกราคม 2561 นายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ร่วมจับฉลากและมอบรางวัลให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561ในโอกาสนี้นิคมสหกรณ์โคกขาม ได้นำไอติมโบราณ จำนวน 500 ชิ้น แจกให้กับเด็กๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย