วันที่ 10 เมษายน 2561 นายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม ร่วมงานสืบชะตาทะเลอ่าวไทยที่สมุทรสาคร ครั้งที่ 7 ณ อาคารเอนกประสงค์ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 วันที่ 10 เมษายน 2561 นายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม ร่วมงานสืบชะตาทะเลอ่าวไทยที่สมุทรสาคร ครั้งที่ 7 ณ อาคารเอนกประสงค์ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร