วันที่ 6 กันยายน 2561 นิคมสหกรณ์แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอุดม  เต็มกู้ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สังกัดนิคมสหกรณ์แม่แตง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 กับอำเภอแม่แตง ณ แปลงปลูกป่าฯอ่างห้วยชมพู หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมี นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานในพิธีฯ ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่แตง บุคลากรส่วนราชการต่างๆและจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอแม่แตง คณะสงฆ์ ครูและเด็กนักเรียน พร้อมด้วยประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน  ทั้งนี้นายอุดม  เต็มกู้ ได้เป็นผู้แทนนิคมสหกรณ์แม่แตง ร่วมลงนามในข้อตกลงร่วมกันปกปักษ์ รักษาทรัพยากรในพื้นที่ป่าห้วยชมพู (ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางในพื้นที่นิคมสหกรณ์แม่แตง)ร่วมกับนายอำเภอแม่แตง ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนชุมชน พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมบวชป่า ปลูกต้นไม้ และร่วมปล่อยปลาลงในอ่างเก็บน้ำห้วยชมพู