นายพิสิฐ  เพิ่มพูน
ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์นครชุม
โทร. 0-5585-1116
โทรสาร 0-5585-116
มือถือ 094-4925993

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.