kao1

17239

 

 

ขาวปชส

1138515508 1 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๒icon new2

1138515508 1นิคมสหกรณ์หนองบัว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุน การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่นิคมสหกรณ์หนองบัว และสหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด 

1138515508 1นิคมสหกรณ์หนองบัว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย  ขอแจ้งกำหนดการคัดเลือกสมาชิกนิคมสหกรณ์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ นิคมสหกรณ์สวรรคโลก ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

1138515508 1นิคมสหกรณ์หนองบัว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์ที่จะรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์หนองบัว เพื่อให้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์หนองบัว จังหวัดสุโขทัย  ฉะนั้น ผู้ที่มีคุณสมบัติและรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ ดังกล่าว ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ ณ นิคมสหกรณ์หนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ในวัน และเวลาราชการ  รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

1138515508 1 นิคมสหกรณ์หนองบัว  ขอเชิญชวนสมาชิก คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปในเขตนิคมสหกรณ์หนองบัว ร่วมปลูกดอกดาวเรือง หรือ ดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

1138515508 1 28 กันยายน 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เชิญชวนร่วมโครงการและกิจกรรม เนื่องในโอกาศครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทยโดยร่วมประดับธงชาติ อาคารสถานที่หน่วยงานและบ้านเรือน  รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

 

 

 

 

 

 

ขาวกจกรรม