ข่าวกิจกรรม

 

sawong2 นายสวงค์ สีเผือก
ตำแหน่ง:นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ปากพญา
E-mail:
โทรศัพท์:089-7300167

คุณวุฒิ: ปริญญาตรี

watcharee;

นางวัชรีย์ เทพรัตน์
พนักงานพิมพ์ ส4
E-mail:ao:
โทรศัพท์:087-2693299
คุณวุฒิ: ปวส.การบัญชีวิทยาลัยเทคนิคสยาม

 jamymy

นางสาวธัญนันท์ อำไพฤทธิ์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
E-mail:jamy
โทรศัพท์:064-3592282
คุณวุฒิ: ปริญญาตรี การบัญชี มอ. สงขลา