ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศรับสมัครงาน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ข่าวประกาศการใช้พื้นที่ในเขตนิคมฯ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ข่าวประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คลิกเพื่อดูรายละเอียด