ภาพข่าวกิจกรรม

 

 

ช่วงนี้ฝนตกบ่อยเปิดน้ำให้เข้าสระของนิคมสหกรณ์พร้าวขนาดสระ. 18. ไร่. เพื่อกักเก็บน้ำเตรียมใช้ในแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ขณะนี้ลงพืชไปแล้ว. พริก. มะเขือ. กะเพรา. โหรพา. มะละกอ.

เดียวจะลงให้เต็มพื้นที่. 2. ไร่

ที่ตั้ง 254 หมู่ 10 ตำบล แม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 20190 โทร/โทรสาร 053-475496