ภาพข่าวกิจกรรม

 

 

วันที่. 3 กันยายน 2562 นายนรินทร์ศักดิ์ พนิตธรรมกูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พร้าว ประชุมการแก้ปัญหาซ้ำซ้อน. ที่ดินที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอใช้.

บรรยากาศเป็นไปด้วยดี. # ทุกปัญหาแก้ได้ถ้าได้พูดคุยกัน #

 

 

ที่ตั้ง 254 หมู่ 10 ตำบล แม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 20190 โทร/โทรสาร 053-475496