ภาพข่าวกิจกรรม

 

 

วันที่ 9 กันยายน 2562 นิคมสหกรณ์พร้าว นำโดยนางสาวนิตยา ไชยเทศน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด

ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ การปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับของสหกรณ์ และอื่นๆ

ที่ตั้ง 254 หมู่ 10 ตำบล แม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 20190 โทร/โทรสาร 053-475496