ภาพข่าวกิจกรรม

 

 

วันที่ 10 กันยายน 2562 ทีมงานนิคมสหกรณ์พร้าวลงมือปลูกสับปะรดเพื่อเป็นแปลงสาธิตการปลูกพืช. GAP

จำนวน. 1,000. ต้น. ปลูกเสร็จฝนช่วยรดน้ำให้

ที่ตั้ง 254 หมู่ 10 ตำบล แม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 20190 โทร/โทรสาร 053-475496