ภาพข่าวกิจกรรม

 

 

วันนี้มาดูแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแปลงที่. 3. ที่เสียบยอดมะม่วงหายากทิ้งไว้.

ขณะนี้ยอดเริ่มแตกใบแล้ว ติดทุกยอด. #. สุดยอดมาก #

ที่ตั้ง 254 หมู่ 10 ตำบล แม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 20190 โทร/โทรสาร 053-475496