ภาพข่าวกิจกรรม

 

 

รอบนี้จัดหนักอีก. 1,800. ต้น รอบก่อน. 750 ปลูกได้ไม่กี่แถว. แปลงสาธิตการปลูกพืชปลอดภัย. GAP. แปลงที่. 2.

ของนิคมสหกรณ์พร้าว พรุ่งนี้จะปลูกให้เสร็จ

 

ที่ตั้ง 254 หมู่ 10 ตำบล แม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 20190 โทร/โทรสาร 053-475496