ที่ตั้งสำนักงาน

                                        254 หมู่ 10 ตำบลแม่เวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทร 053-475496