ข้าราชการ

 

                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                        

                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ลูกจ้างประจำ

 

                                                                                                                             

                                              นายสวัสดิ์  นาถา                       นายเจริญ ธรรมตถา

                                        ตำแหน่ง     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง                              ตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย

                                        วุฒิการศึกษา  ป. 6                                                                         วุฒิการศึกษา ม.ศ.3

                                        ทรศัพท์  08 7178 5229                                                               โทรศัพท์ 06 22878194

                                        E-mail   -                                                                                      E-mail   -

 

                                                     ลูกจ้างชั่วคราว

 

                                          134380 1                         134381 1                       134382 1

                               ตำแหน่ง     พนักงานรักษาความปลอดภัย              ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์                          ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

                               วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี                                     วุฒิการศึกษา ปวส.                                        วุฒิการศึกษา  ปวส.

                               โทรศัพท์            -                                               โทรศัพท์ -                                                     โทรศัพท์ -

                               E-mail   -                                                          E-mail   -                                                       E-mail -