ชื่อหน่วยงาน        :        นิคมสหกรณ์พระร่วง สุโขทัย

 ที่ตั้งสำนักงาน       :        นิคมสหกรณ์พระร่วง  สุโขทัย 
                                       ถนนทางหลวงแผ่นดินที่  1048 
                                          หมู่ที่  5  ต. นาทุ่ง  อ. สวรรคโลก 
                                           จ. สุโขทัย    64110                   

                      โทรศัพท์        :        0-5566-0697                                         

                      โทรสาร        :        0-5566-0696                                      

         Website หน่วยงาน        :        http://webhost.cpd.go.th/ewt/nk_praruang

E-mail หน่วยงาน        :        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

แผนที่ตั้ง        :