บุคลากรนิคมสหกรณ์สตึก

 

e phumsit

ชื่อ : นายภูมสิทธิ์ แก้วแจ่มจันทร์ 
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์สตึก
โทร : 044780129
มือถือ : 09-0262-5205

 surachai59

ชื่อ : นายสุรชัย  ปะรุรัมย์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
โทร : 044780129
มือถือ : 08 9945 1669
d003 panu ชื่อ  นายภานุพล  โพธิบัติ
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส2
คุณวุฒิ  ป.ตรี
เบอร์โทร 

โทรสาร 

E mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
d007 rang ชื่อ นางรัตติกร  โอดไธสง
ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
คุณวุฒิ  ป.ตรี
เบอร์โทร 
 
โทรสาร 

E mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
d008 kung ชื่อ  นายกุงศรี หล้าบุดดา
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
คุณวุฒิ  -
เบอร์โทร 

โทรสาร 

E mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.