วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 นางวรัญญาภรณ์  มันตาพันธ์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์สตึก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ