เนื่องในกิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล  นิคมสหกรณ์ท่าฉาง  พนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณสำนักงาน ผูกผ้าขาวดำ และปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช