นิคมสหกรณ์ท่าแซะ

หมู่ที่ 13 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

โทร 077-622-043

E mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.