ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นิคมสหกรณ์วังทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเปิดตลาดสนัดสหกรณ์ (Co-op Market) ของสหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด

ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์ (Co-op Market) ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ บริเวณที่ทำการสหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่สนใจนำสินค้ามาขายที่ตลาดนัดสหกรณ์