ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 เมษายน 2562 นิคมสหกรณ์วังทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเปิดตลาดสนัดสหกรณ์ (Co-op Market) ของสหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด 

ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์ (Co-op Market) ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ บริเวณที่ทำการสหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่สนใจนำสินค้ามาขายที่ตลาดนัดสหกรณ์