นายสมศักดิ์  แสนศิริ
สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
รองนายทะเบียนสหกรณ์
เบอร์สำนักงาน : 0 5598 3567 ต่อ 105
เบอร์ส่วนตัว : 09 2260 3862
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.